film

galeria

Medyczne zabezpieczenie imprez


    Obowiązkiem organizatorów imprez jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom. Są oni odpowiedzialni za szkody wyrządzone w miejscu i w czasie ich trwania. Bezpieczeństwo imprezy polega na spełnieniu przez organizatorów wymogów w zakresie ochorny porządku publicznego, pomocy medycznej. J.J. Capricorn świadczy usługi medyczne podczas imprez sportowych, artystycznych lub rozrywkowych. Na życzenie oprócz ambulansów jesteśmy w stanie zorganizować punkty medyczne z lekarzem i pielęgniarką.

    W okresie naszej działalności obsłużyliśmy wiele imprez i zdobyliśmy duże doświadczenie. Niektórzy organizatorzy przesłali nam podziękowania w formie pisemnej.