dla firm jjcapricorn
 

film

galeria

Lekarz medycyny pracy - Warszawa Mokotów


      Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom profilaktyczną opiękę zdrowotną (D.U. nr 96 poz. 593 z 1997r.). Pracodawca ma obowiązek zapewnienia kandydatom do pracy oraz pracownikom lekarskich badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. Pracodawca nie może dopuścic do pracy osób bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Pracodawca ponosi koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. Przychodnia Lekarska J.J. Capricorn przygotowała zakres usług medycznych dostosowanych do obowiazków służb medycyny pracy. Oferujemy gotowość świadczenia usług lekarzy medycyny pracy; wykonania wszystkich niezbędnych badań laboratoryjnych i diagnostycznych.

Dla osób skierowanych przez firmy oferujemy badania:

  • wstępne
  • okresowe
  • kontrolne
  • sanitarno-epidemidogiczneBadania wstępne, okresowe, kontrolne

W ramach badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych) w zależności od grupy zawodowej i rodzaju wykonywanej pracy oferujemy

  • badania laboratoryjne (OB, morfologia, badanie ogólne moczu, cholesterol, glukoza, inne)
  • dodatkowe badania diagnostyczne (RTG klatki piersiowej, EKG, inne)
  • badania lekarzy specjalistów (okulista, neurolog, laryngolog, inne)
  • badanie lekarza medycyny pracy z wystawieniem orzeczenia o stanie zdrowiaBadanie lekarza medycyny pracy oraz pobranie materiałów do badań laboratoryjnych może odbyć się na terenie firmy. Dla grup pracowniczych min. 6 osobowych, oferujemy nieodpłatny dojazd zespołu medycznego na terenie Warszawy.

W zakresie medycyny pracy proponujemy także udział lekarza w zakładowych komisjach BHP.